сряда, 4 август 2021 г.

Associate RPS distinction gained

🇧🇬🇧🇬🇧🇬 (🇬🇧🇬🇧🇬🇧⬇️⬇️⬇️)
Днес искам да ви разкажа една история - за това, че когато обичаш да правиш нещо, ще получиш възнаграждение. История за това, че трябва да следваш знаците. 

Всичко започна с едно момиче, което имаше два свободни часа в претъпкания си университетски график, една реклама и едно случайно цъкане. Така, на майтап, попаднах на реклама за обучение във Falmouth University и реши да напише "фотография" в полето за търсене. Кой да знае, че това е най-престижният университет за фотография във Великобритания? Място, където не приемат току-така и хората чакат да имат 20 години стаж в бранша, преди дори да се опитат, ако нямат завършена бакалавърска степен по фотография. 

Обаче мен ме харесаха - заради качеството на кадрите ми - и буквално ме убеждаваха да се запиша, въпреки моите постоянни обяснения, че нямам пари да платя таксата. Нямах бакалавърска степен по фотография и не бях учила фотография изобщо допреди това. Обаче те ме приеха, заради добрите кадри, при това директно за магистратура. Дори се сдобих със стипендия. 

Две години по-късно станах член на Кралското фотографско дружество на Великобритания, най-престижното обединение на фотографи там, с повече от 150 години история. Тогава бях единствената българка там. Все още е така. 

В понеделник най-накрая получих и сертификата, според който Кралското фотографско дружество ми дава титлата Associate RPS - втората по значимост от общо три. За да я получиш, се минава през изпит, който не е шега работа :) 

В момента съм единственият фотограф в България, който има едновременно титла и сертификация и от Европейската федерация на фотографите, и от Кралското фотографско дружество на Великобритания. И всичко това, само на 29 :) 

А всичко започна с едно седемнайсетгодишно момиче, един компактен апарат и много желание - да докаже, че може и я бива. Желание да разказва истории в кадрите и да показва на останалите други светове. 

Така че, обичате ли да правите нещо, не се отказвайте за нищо на света. Понякога човек просто трябва да следва знаците и те ще го отведат там, където трябва да бъде.

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Today I want to tell you a story – one about how when you love doing something, you are bound to be rewarded for your efforts. A story about how you should follow the signs. 

It all started with a girl who had two idle hours amidst her densely packed university schedule, an ad and a random click. This is how, by chance I came across an ad about education at Falmouth University and decided to write ‘photography’ in the search field. Who would then know that this is in fact the most prestigious university for photography in the whole of UK? A place where they don’t simply accept anyone who applies, but there are people waiting to get 20 years of experience in the field before even trying to apply if they lack the BA in photography.

But they took me – because of the quality of my images – and literally needed to convince me to enrol, because I kept telling them I don’t have the money to pay the tuition fees. I didn’t have a BA in photography and had never studied photography anywhere. But they wanted me in, because of the good quality images, and I enrolled for a MA directly. I even got a scholarship in the process. 

Two years later, I became a member of the Royal Photographic Society of Great Britain, the most prestigious association for photographers in the UK, an institution with over 150 years of history. Then I was the only Bulgarian there. It is still the case. 

On Monday, at last, I received the distinction certificate with which the RPS awards me the title of Associate RPS – the second highest rank out of three. To get this, you undergo a rigorous exam :) 

At the moment, I am the only photographer in Bulgaria who has distinctions by both the European Federation of photographers (FEP) and the Royal Photographic Society of Great Britain. And all that, at just 29. 

And it all started with a 17-year-old girl, a compact camera and the drive to prove she is good. The desire to tell stories through her images and to show new worlds to other people. 

So, if you love doing something, never ever give up! Sometimes you just need to follow the signs and they will lead you where you have to be.

Няма коментари:

Публикуване на коментар